دانلود زیرنویس فارسی سریال دروغ آوریل (Your Lie In April). داستان آریما کوسی، یک پیانیست ماهر را دنبال می کند. با این حال، او از زمانی که چند سال پیش برای مادرش درگذشت بازی نکرد. یک روز آریما در پارک با یک ویولونیست برجسته آشنا می شود. پس از ملاقات آنها، او سعی می کند آریما را به دنیای موسیقی هدایت کند.

The story follows Arima Kousei, a skilled pianist. However, he hasn’t played since he played for his mother who died a few years ago. One day Arima meets a brilliant violinist at the park. After their meeting she tries to guide Arima back into the world of music.

برای دانلود زیرنویس فارسی بر روی لینک زیر کلیک کنید