دانلود زیرنویس فارسی سریال ستمگر (Tyrant). بری الفاید بیست سال است که در ایالات متحده زندگی می کند و در این مدت با مولی اولسون ازدواج کرد و صاحب دو فرزند (سامی و اما) شد که هم مولی و هم او به عنوان پزشک و بری به عنوان پزشک اطفال در سال 1388 کار می کردند. پاسادنا این زندگی این واقعیت را رد می کند که او در سن شانزده سالگی با نام بسام از زندگی خانوادگی خود در کشور ابدین در شرق میانه فرار کرد، جایی که الفایدها برای نسل ها حاکمان دیکتاتوری بوده اند…

Barry Al-Fayeed has been living in the United States for twenty years, during which time he got married to Molly Olson, and had two children (Sammy and Emma), with both Molly and he working as physicians, Barry as a pediatrician, in Pasadena. This life belies the fact that at age sixteen, he, under his given name Bassam, escaped his family life in the middle eastern country of Abuddin, where the Al-Fayeeds have been the dictatorial rulers for generations, normally of violent and repressive regimes which he could not morally tolerate. He has not been back to Abuddin since. On the urging of his mother, Barry decides to go back to Abuddin with Molly and family in tow. He may find that leaving Abuddin this second time around is more difficult as he gets ensconced in the troubles the Al-Fayeeds are facing in general in continuing to rule the country as a repressive dictatorship. The longer Barry stays, the more it in turn affects the only life of democratic freedom Molly, Sammy and Emma have known up to this point.

برای دانلود زیرنویس فارسی بر روی لینک های زیر کلیک کنید