دانلود زیرنویس فارسی سریال پدر ترنس (Transparent). مورت رازی دارد که واقعاً می‌خواهد به سه فرزند بالغ‌اش بگوید، بچه‌هایی که آنقدر در خود فرو رفته‌اند که نمی‌دانند چیزی برای پدر مطلقه و بدون دوست دختر تغییر کرده است. حتی وقتی آنها را به طور دسته جمعی به شام ​​دعوت می کند تا اخبار خود را به اشتراک بگذارند، به نوعی صحبت درباره آنها می شود. این راز زمانی آشکار می شود که او به خانه می آید و دختر متاهلش را می بیند که…

Mort has a secret that he really wants to tell his three adult children, who are so self-absorbed they don’t see that something has changed for divorced, girlfriendless dad. Even when he invites them to dinner en masse to share his news, somehow, the conversation becomes about them. The secret unfolds, though, when he comes home and sees his married daughter getting intimate with her ex. Now, he knows her secret; she learns his; and the dysfunctional family finds one secret after another being exposed.

برای دانلود زیرنویس فارسی بر روی لینک های زیر کلیک کنید