دانلود زیرنویس فارسی سریال به سوی دریاچه (To The Lake). یک ویروس ناشناخته مسکو را به شهر مردگان تبدیل می کند. برق وجود ندارد، پول تمام ارزش خود را از دست داده است و آنهایی که هنوز آلوده نشده اند، ناامیدانه برای غذا و سوخت می جنگند. شخصیت اصلی، سرگئی، در خارج از شهر با زنی که دوستش دارد و پسر اوتیسمی اش زندگی می کند. هنوز آنجا امن است. با وجود این، او برای نجات همسر سابق و پسرشان به مسکو می‌رود، اگرچه او از سرگئی متنفر است…