دانلود زیرنویس فارسی سریال انسان‌های فردا (The Tomorrow People). داستان چند جوان از سراسر جهان است که نشان دهنده مرحله بعدی تکامل انسان هستند و دارای قدرت های ویژه ای از جمله توانایی تله پورت و برقراری ارتباط با یکدیگر به صورت تله پاتی هستند. آنها با هم برای شکست دادن نیروهای شر کار می کنند.

The story of several young people from around the world who represent the next stage in human evolution, possessing special powers, including the ability to teleport and communicate with each other telepathically. Together they work to defeat the forces of evil.

برای دانلود زیرنویس فارسی بر روی لینک زیر کلیک کنید