دانلود زیرنویس فارسی سریال اتاق خبر (The Newsroom). یک تیم خبری تلاش می کند تا یک برنامه خبری ایجاد کند که اخبار را به شیوه ای اخلاقی و معقول گزارش کند. آنها رویدادهای واقعی و خبرساز را از دنیای ما در حین وقوع (مانند قتل موجه بن لادن، جاسوسی آژانس امنیت ملی و غیره) می‌گیرند و به گونه‌ای گزارش می‌دهند که گویی یک ایستگاه خبری واقعی هستند که از دستورالعمل‌های منطقی و اخلاقی پیروی می‌کنند…

A news team attempts to create a news show that reports the news in an ethical and reasonable way. They take real, newsworthy events from our world as they’re happening (such as bin Laden’s justified killing, NSA spying, etc) and report on them as if they were an actual news station that followed rational and moral guidelines, in a biting criticism of our popular press and a clever blurring of art and reality.

برای دانلود زیرنویس فارسی بر روی لینک های زیر کلیک کنید