دانلود زیرنویس فارسی سریال تفنگدارها (The Musketeers). ” تفنگداران” که در خیابان های پاریس قرن هفدهمی می گذرد، برداشتی معاصر از داستان کلاسیک در مورد گروهی از سربازان و محافظان بسیار آموزش دیده ارائه می دهد که برای محافظت از پادشاه و کشور تعیین شده اند.

Set on the streets of 17th-century Paris, “The Musketeers” gives a contemporary take on the classic story about a group of highly trained soldiers and bodyguards assigned to protect King and country.

برای دانلود زیرنویس فارسی بر روی لینک های زیر کلیک کنید