دانلود زیرنویس فارسی سریال نیک (The Knick). نگاهی به زندگی حرفه ای و شخصی کارکنان بیمارستان Knickerbocker نیویورک در اوایل قرن بیستم. آنها باید هر روز با کمبود بودجه، درگیری‌های شخصی، خودپرستی، تنش‌های نژادی، رذایل شخصی، اعتیاد به مواد مخدر، امور، ذهن‌های بسته، تکنیک‌های پزشکی قدمت قرون وسطی و آنها و تکنیک‌های جدید آزمایشی‌شان که توسط اکثریت سوءتفاهم شده است، مقابله کنند…

A look at the professional and personal lives of the staff at New York’s Knickerbocker Hospital during the early part of the twentieth century. Every day they must deal with lack of funding, personal conflicts, egotism, racial tensions, personal vices, drug addiction, affairs, closed minds, dated nigh-medieval medical techniques and them and their experimental new techniques being misunderstood by most, in order to keep the hospital going and give the ill the help they need. The pressure is enormous and leaves its mark on the souls of most of them.

برای دانلود زیرنویس فارسی بر روی لینک های زیر کلیک کنید