دانلود زیرنویس فارسی سریال پیروی (The Following). FBI تخمین می زند که در حال حاضر بیش از 300 قاتل زنجیره ای فعال در ایالات متحده وجود دارد. اگر این قاتلان راهی برای برقراری ارتباط با یکدیگر داشتند، چه اتفاقی می افتاد؟ اگر آنها می توانستند با هم همکاری کنند و در سراسر کشور اتحاد تشکیل دهند چه؟ چه می شد اگر یک قاتل زنجیره ای روان پریش می توانست همه آنها را گرد هم بیاورد و طرفداران خود را فعال کند؟

The FBI estimates there are currently over 300 active serial killers in the United States. What would happen if these killers had a way of communicating and connecting with each other? What if they were able to work together and form alliances across the country? What if one brilliant psychotic serial killer was able to bring them all together and activate a following?

برای دانلود زیرنویس فارسی بر روی لینک های زیر کلیک کنید