دانلود زیرنویس فارسی سریال پل (The Bridge). مارکو رویز یک بازرس قتل در ایالت چیهواهوا، مکزیک است که در سیوداد خوارز زندگی می کند. یک مرد خانواده، مارکو یکی از آخرین مردان خوب در یک نیروی پلیس فاسد و بی تفاوت است که توسط کارتل های قدرتمند مواد مخدر به هلاکت رسیده است. او تیزبین، جذاب و مراقب است و به طرز دردناکی آگاه است که شهرش در حالت هرج و مرج است…

Marco Ruiz is a homicide investigator for the state of Chihuahua, Mexico living in Ciudad Juárez. A family man, Marco is one of the last good men in a corrupt and apathetic police force that is out-gunned by the powerful drug cartels. He’s sharp, charming, and observant and painfully aware that his city is in a state of chaos. When a body is dumped on the bridge that spans the El Paso-Ciudad Juárez border, Ruiz is forced to work with his American counterpart, “Detective Sonya Cross.”

برای دانلود زیرنویس فارسی بر روی لینک های زیر کلیک کنید