دانلود زیرنویس فارسی سریال پیشتازان فضا: اکتشافات (Star Trek: Discovery). ده سال قبل از کرک، اسپاک و اینترپرایز، USS Discovery دنیاها و شکل های زندگی جدیدی را کشف می کند، زیرا یکی از افسران Starfleet یاد می گیرد که همه چیزهای بیگانه را درک کند.

Ten years before Kirk, Spock, and the Enterprise, the USS Discovery discovers new worlds and lifeforms as one Starfleet officer learns to understand all things alien.

برای دانلود زیرنویس فارسی بر روی لینک زیر کلیک کنید