دانلود زیرنویس فارسی سریال عملیات ویژه (Special OPS). این سریال به دنبال هیمت سینگ از تحقیقات و تحلیل وینگ است که الگوهای مشابهی را در حملات تروریستی ترسیم می کند و متقاعد شده است که یک شخص پشت همه حملات است. تیم کارگروه او متشکل از پنج مامور که در نقاط مختلف جهان زندگی می کنند، قصد دارند مغز متفکر را دستگیر کنند. داستان برگرفته از الهام گرفتن از رویدادهای مهم ملی نوزده ساله است.

The series follows Himmat Singh of Research and Analysis Wing who draws similar patterns in terrorist attacks and is convinced a single person is behind all the attacks. His task force team of five agents living in various parts of the world aim to catch the mastermind. The story is based on an inspiration taken from nineteen years worth of national significant events.

برای دانلود زیرنویس فارسی بر روی لینک زیر کلیک کنید