دانلود زیرنویس فارسی سریال پنجره نمایش: خانه ملکه (Show window: the queens house). ملودرام اسرارآمیز درباره زنی به نام هان سون جو که حمایت خود را از دخالت زن دیگری در یک رابطه ابراز می کند، بدون اینکه بداند این رابطه با شوهرش است.

A mystery melodrama about a woman named Han Sun Joo who expresses support for another woman’s involvement in an affair, without knowing that the affair is with her husband.

برای دانلود زیرنویس فارسی بر روی لینک زیر کلیک کنید