دانلود زیرنویس فارسی سریال خالص (Pure). مارنی خوب نیست او افکاری را در 3672 روز گذشته رتبه بندی ایکس داشته است و نمی داند معنی آنها چیست. وقتی با یک مربی به لندن می‌رود، حتی خودش را هم نمی‌شناسد، اما در شهر زندگی جدیدی خواهد ساخت.

Marnie is not OK. She’s had x-rated thoughts for the last 3672 days and she doesn’t know why or what they mean. When she jumps on a coach to London, she doesn’t know a soul, not even herself, but in the city she will build a new life.

برای دانلود زیرنویس فارسی بر روی لینک زیر کلیک کنید