دانلود زیرنویس فارسی سریال آکادمی قهرمان من (My Hero Academia). در جهانی پر از ابرانسان ها، ایزوکو میدوریای ابرقهرمان دوست بدون قدرت است. با این حال، پس از اینکه ایزوکو، رویاپرداز بی‌نظیر، قدرت‌های بهترین ابرقهرمان جهان، All Might را به ارث برد، امیدهای او برای تبدیل شدن به قهرمان برتر اکنون امکان‌پذیر است. ایزوکو پس از ثبت نام در دبیرستان قهرمانان، UA، به زودی متوجه می شود که قهرمان بودن بسیار پیچیده تر از آن چیزی است که به نظر می رسد…

In a world populated with superhumans, the superhero-loving Izuku Midoriya is without power. However, after the Quirkless dreamer Izuku inherits the powers of the world’s best superhero, All Might, his hopes of becoming the top hero are now possible. Once enrolled in the high school for heroes, U.A., Izuku soon discovers being a hero is much more complicated than it appears.

برای دانلود زیرنویس فارسی بر روی لینک های زیر کلیک کنید