دانلود زیرنویس فارسی سریال ابدی (Forever). هنری مورگان مردی است که 200 سال است که زنده است و دلیل آن را نمی داند و 200 سال گذشته را صرف تلاش برای کشف این موضوع کرده است. در حال حاضر او به عنوان یک پزشک در نیویورک کار می کند. کارآگاه جو مارتینز با او کار می کند و شیفته او می شود. آبه تنها کسی است که راز هنری را می داند.

Henry Morgan is a man who’s been alive for 200 years and he doesn’t know why and has spent the past 200 years trying to find out. Presently he works as a medical examiner in New York. Detective Jo Martinez works with him and is intrigued with him. Abe is the only one who knows Henry’s secret.

برای دانلود زیرنویس فارسی بر روی لینک زیر کلیک کنید