دانلود زیرنویس فارسی سریال خ مثل خانواده (F Is for Family). پدری که می‌کوشد با شغلی که از آن متنفر است، مخارج خانواده‌اش را تامین کند، مادری که تلاش می‌کند همسر و پدر و مادری باشد که جامعه از او می‌خواهد، نوجوانی پر از اضطراب با عشق به راک اند رول، کودکی که نفرین شده است. با «سندرم فرزند وسط» که فقط می‌خواهد خوش بگذراند، و دختر بچه‌ای که از «دخترانه بودن» فاصله زیادی دارد، اما همچنان چشمان پدرش است…

A father trying to provide for his family with a job he hates, a mother trying to be the wife and parent that society demands her to be, a teen full of angst with a love for rock-n-roll, a kid who is cursed with “middle child syndrome” who just wants to have fun, and a little girl who is far from “girly” but is still the apple of her father’s eye all make for the perfect recipe of 1970’s America. Back to a time when tobacco was healthy, a kid’s curfew was when the street lights went out, mom stayed at home, and sex, drugs, & rock-n-roll made the world go ’round. Watch how the typical, middle class American family held it together.

برای دانلود زیرنویس فارسی بر روی لینک های زیر کلیک کنید