دانلود زیرنویس فارسی سریال گفتگو با قاتل : نوارهای تد باندی (Conversations with a Killer: The Ted Bundy Tapes). نگاهی به ذهن قاتل سریالی تد باندی ، که شامل مصاحبه هایی با او در محکومیت اعدام است.

A look inside the mind of serial killer Ted Bundy, featuring interviews with him on death row.

برای دانلود زیرنویس فارسی بر روی لینک زیر کلیک کنید