دانلود زیرنویس فارسی سریال صندلی (The chair). دکتر جی یون کیم در حالی که نقش جدید خود را به عنوان رئیس بخش انگلیسی در دانشگاه معتبر پمبروک انجام می دهد. جی یون به عنوان اولین زنی که ریاست دپارتمان را بر عهده گرفت و به عنوان یکی از معدود کارکنان رنگین پوست در دانشگاه با مجموعه ای از چالش های منحصر به فرد روبرو می شود.

Dr. Ji-Yoon Kim as she navigates her new role as the Chair of the English department at prestigious Pembroke University. Ji-Yoon is faced with a unique set of challenges as the first woman to chair the department, and as one of the few staff members of color at the university.

برای دانلود زیرنویس فارسی بر روی لینک زیر کلیک کنید