دانلود زیرنویس فارسی سریال یلواستون (Yellowstone). یلوستون خانواده داتون به رهبری جان داتون را دنبال می کند که بزرگترین مزرعه به هم پیوسته در ایالات متحده را کنترل می کند،. آن ها تحت حمله دائمی همسایگان هم مرز خود هستند – توسعه دهندگان زمین، یک منطقه حفاظت شده سرخپوستان، و اولین پارک ملی آمریکا. این سریال یک بررسی درباره جهانی خشونت‌آمیز به دور از نظارت رسانه‌ای است – جایی که غصب زمین، برای توسعه‌دهندگانمیلیاردها دلار درآمد دارد و …

Yellowstone follows the Dutton family, led by John Dutton, who controls the largest contiguous ranch in the United States, under constant attack by those it borders – land developers, an Indian reservation, and America’s first National Park. It is an intense study of a violent world far from media scrutiny – where land grabs make developers billions, and politicians are bought and sold by the world’s largest oil and lumber corporations. Where drinking water poisoned by fracking wells and unsolved murders are not news: they are a consequence of .living in the new frontier. It is the best and worst of America seen through the eyes of a family that represents both

برای دانلود زیرنویس فارسی بر روی لینک های زیر کلیک کنید