دانلود زیرنویس فارسی سریال کیم بوک جو وزنه بردار (Weightlifting Fairy Kim Bok-Joo). داستانی فراموش نشدنی درباره جوانی، دوستی و عشق. از طریق این درام، دانش‌آموزان در یک کالج ورزشی برای رویاهای خود می‌جنگند و برای موفقیت تلاش می‌کنند و در عین حال دوستی و عشق را درهم می‌برند. دو شخصیت اصلی به همراه بسیاری دیگر از دوستانشان در یک رول کوستر از احساسات به سر می برند…

A unforgettable story about youth, friendship and love. Throught this drama the students at a sports college fight for their dreams and strive for success whilst juggling friendship and love at the same time. The two main characters go on a rollecoaster of emotions together along with many other of their friends. The drama follows all these students through their hardships and good times and reminds viewers to always care and support those who surround and care for you – Treat others the way in which you would like to be treated.