دانلود زیرنویس فارسی سریال ونزدی (Wednesday). یک اسرارآشکار با القای ماوراء طبیعی، سال های چهارشنبه آدامز را به عنوان دانشجو در آکادمی Nevermore ترسیم می کند. تلاش های چهارشنبه برای تسلط بر توانایی های روانی در حال ظهور خود، خنثی کردن ولگردی وحشیانه کشتار هیولایی که شهر محلی را به وحشت انداخته است، و حل معمای فراطبیعی که پدر و مادرش را 25 سال پیش درگیر کرده بود – همه در حالی که روابط جدید و بسیار پیچیده او را در Nevermore هدایت می کند، خنثی می کند.

A sleuthing, supernaturally infused mystery charting Wednesday Addams’ years as a student at Nevermore Academy. Wednesday’s attempts to master her emerging psychic ability, thwart a monstrous killing spree that has terrorized the local town, and solve the supernatural mystery that embroiled her parents 25 years ago – all while navigating her new and very tangled relationships at Nevermore.