دانلود زیرنویس فارسی سریال دبلیو دوجهان (W – Two Worlds). وبتون تخیلی با عنوان W توسط نویسنده افسانه ای آن اوه سونگ مو نوشته شده است که مانند دنیای متفاوتی که در آنجا وجود دارد به تنهایی شروع به کار می کند. خط داستانی وبتون از زمانی شروع می شود که یک پسر خوش تیپ و باهوش کانگ چول با برنده شدن در مسابقه تیراندازی به شهرت می رسد…

Fictional webtoon entitled W is written by its legendary author Oh Seong-moo which begins to function on its own, like a different world existing there. The story-line of the webtoon starts when a handsome and intelligent boy Kang Chul becomes famous as he won a shooting competition. But this fame is interrupted when the unknown Murderer massacres his family, and he is erroneously accused of the crime. Yeon-joo is the daughter of the author of the famous W. She goes to her father’s studio to investigate his sudden disappearance. There, she is pulled into W’s alternate universe and meets its protagonist Kang Chul with whom she eventually falls in love.