دانلود زیرنویس فارسی سریال والریا (Valeria). والریا نویسنده‌ای در بحران است، به همان اندازه که برای رمان‌هایش فاصله عاطفی بین او و همسرش وجود دارد. او به سه دوست صمیمی خود پناه می برد: کارمن، لولا و نریا که در طول سفر از او حمایت می کنند. والریا و دوستانش در گردبادی از احساسات در مورد عشق، دوستی، حسادت، خیانت، تردیدها، بی عشقی، رازها، کار، نگرانی ها، شادی ها و رویاهای آینده غوطه ور هستند..

Valeria is a writer in crisis, as much for the emotional distance between her and her husband as for her novels. She takes refuge in her three best friends: Carmen, Lola, and Nerea, who support her during her trip. Valeria and her friends are immersed in a whirlwind of emotions about love, friendship, jealousy, infidelity, doubts, lack of love, secrets, work, worries, joys, and dreams about the future.