دانلود زیرنویس فارسی سریال عاشقان نامحسوس (Untouchable Lovers). ماموریت منحصر به فرد او سرنگونی امپراتور است. هنگامی که لیو زی یه (ژانگ یی جی) در سال 464 پس از میلاد بر تخت می‌نشیند، ثابت می‌کند که یک امپراتور ظالم است که می‌تواند ظلم و خشونت زیادی انجام دهد.

Her singular mission is to overthrow the emperor. When Liu Zi Ye (Zhang Yi Jie) ascends the throne in AD 464, he proves himself to be a tyrannical emperor, capable of great cruelty and violence.