دانلود زیرنویس فارسی سریال مردگان متحرک سرآغاز (The Walking Dead: Origins). بازبینی داستان های شخصیت های اصلی که توسط بازیگرانی که نقش آن ها را بازی می کنند ارائه و روایت می کنند. نگاهی به لحظات و وقایع کلیدی که بیشترین تأثیر را در سفرهایشان در The Walking Dead Universe داشته است.

Revisiting the stories of major characters, presented and narrated by the cast members who play them; taking a look back at key moments and events that affected them the most on their journeys through The Walking Dead Universe.