دانلود زیرنویس فارسی سریال پنت هاوس: جنگ در زندگی (The Penthouse: War in Life). داستان زنی است که با تبدیل شدن به “ملکه” در پنت هاوس طبقه 100 در گنگنام، اوج موفقیت از نظر او، تلاش می کند تا به هدف خود برای ورود به جامعه عالی دست یابد.

The story of a woman who strives to achieve her goal of entering high society by becoming the “queen” in the 100th floor penthouse in Gangnam, the pinnacle of success in her eyes.