دانلود زیرنویس فارسی سریال زندگی افسانه ای ملکه لائو (The Legendary Life of Queen Lau). همه فکر می کردند که سرنوشت شوخی باورنکردنی بازی کرده است – زن بد دهن روستایی که می تواند یک مرد چاق را با دستان خالی کتک بزند، ملکه شده است. او کسی خواهد بود که در داستانی پر از خنده و گرما به شوهر “مرغ ضعیف” خود کمک خواهد کرد. لیو جین فنگ توسط پدرش رها شد. او و مادرش که در یک کوچه کوچک بزرگ شدند، فقط به یکدیگر وابسته بودند…