دانلود زیرنویس فارسی سریال کافه حقوق (The Law Cafe). کیم جونگ هو پس از کشف رازهای کثیف پدر دادستانش، علیرغم آینده امیدوارکننده ای که دارد، دادستانی را ترک می کند. کیم یو ری زنی با اراده و درستکار است.

Kim Jung Ho quits being a prosecutor despite a promising future after discovering the dirty secrets of his prosecutor father. Kim Yu Ri is a strong-willed and righteous woman.