دانلود زیرنویس فارسی سریال فاصله دار (Spaced). ماجراهای تیم و دیزی که اتاقی را در خانه مارشا کلاین به بهانه زن و شوهر اجاره می کنند. همچنین در خانه برایان نقاش ناامید است. به همراه مایک متعصب TA و دوست دختر دیزی تویست، این دو نفر در یک سری موقعیت‌ها قرار می‌گیرند که نتایج خنده‌داری دارد.

The adventures of Tim and Daisy who rent a room in Marsha Klein’s house under the pretense that they are a couple. Also in the house is frustrated painter Brian. Together with TA fanatic Mike and Daisy’s girlfriend Twist the duo get into a series of situations with hilarious results.