دانلود زیرنویس فارسی سریال او همه چیز را می داند (She Knows Everything). موارد مرموز در یک مجتمع آپارتمانی اتفاق می افتد که در شرف بازسازی است. لی گونگ بوک یک مشاور املاک است که در آنجا با آپارتمان کار می کند. او یک نوع شخصیت مداخله جویانه دارد. In Cheol-Ho یک کارآگاه کهنه کار است.

Mysterious cases take place at an apartment complex which is about to go under reconstruction. Lee Goong-Bok is a real estate agent that works with apartments there. She has a meddlesome type of personality. In Cheol-Ho is a veteran detective.