دانلود زیرنویس فارسی سریال واعظ (Preacher). اگر یک فرشته و یک دیو تولید مثل کنند چه؟ آن فرزند چه خواهد بود؟ آیا مقدس است یا شیطانی یا هر دو؟ واعظ آن داستان است. فرزند جسم ندارد، فقط روح دارد. آن روح به بدن نیاز دارد و جسی را انتخاب کرد. واعظی از تگزاس با از دست دادن ایمان و مشکل نوشیدن. فرزندی که پیدایش نامیده می شود با یسی پیوند دارد که کلام خدا را به او می دهد. آنچه او می گوید انجام شده است.

What if an angel and a demon procreate? What would that offspring be? Would it be holy or demonic or both? Preacher Is that tale. The offspring has no body, just a soul. That soul needs a body and chose Jessie. A preacher from Texas with a loss of faith and a drinking problem. The offspring called Genesis bonds with Jesse giving him the word of God. What he says is done.

برای دانلود زیرنویس فارسی بر روی لینک های زیر کلیک کنید