دانلود زیرنویس فارسی سریال اداره پلیس پارادایس (Paradise PD). سریال انیمیشنی درباره پلیس های بد. بد نیست به عنوان فاسد، بد در عملکرد ضعیف. آنها اولین پاسخ دهنده نیستند، آنها بدترین پاسخ دهندگان هستند.

Animated series about bad cops. Not bad as in corrupt, bad as in under-performing. They aren’t first responders, they are the worst responders.