دانلود زیرنویس فارسی سریال دختر نامادری من دوست سابق من است (My Stepmom’s Daughter Is My Ex). میزوتو و یومه یک زوج سابق هستند که در دبیرستان از رابطه لذت می بردند، اما بیشتر و بیشتر از یکدیگر عصبانی می شدند و از فارغ التحصیلی خود به عنوان فرصتی برای جدایی استفاده کردند. اما یک روز قبل از ورود به دبیرستان، این دو به نامحتمل ترین شکل دوباره به هم می رسند: با اعلام ازدواج والدینشان، و میزوتو و یومه اکنون خواهر و برادر ناتنی شده اند. این دو که می خواهند رابطه والدین خود را در اولویت قرار دهند، قول می دهند که یکدیگر را گول نزنند و قانونی را وضع می کنند که در آن “اولین کسی که تحریک می شود” بازنده است…

Mizuto and Yume are a former couple who enjoyed a relationship in junior high school, but became more and more irritated at each other, and used their graduation as an opportunity to break up. But on the day before entering high school, the two reunite in the most unlikely way: with their parents announcing a marriage, with Mizuto and Yume now becoming step-siblings. Wanting to prioritize their parents’ relationship, the two promise to not fool around with each other, establishing a rule where “the first one to get aroused” loses.