دانلود زیرنویس فارسی سریال دوست دختر من بیگانه است (My Girlfriend Is an Alien). یک رمان عاشقانه بین کهکشانی یک دختر بیگانه را دنبال می کند که در سیاره زمین گیر کرده است. او با یک مدیر عامل زورگو که دچار فراموشی می شود و هر بار که باران می بارد جنس مخالف را فراموش می کند، برخورد می کند. چای شیائوچی که اهل سیاره کیپ تاون است، پس از گم شدن تصادفی یک دستگاه خود را روی زمین می بیند…