دانلود زیرنویس فارسی سریال خانم شیطان (Miss Devil). ماکو تسوباکی به عنوان مشاور منابع انسانی در یک شرکت کار می کند. شغل او مستلزم حل مشکلاتی مانند آزار و اذیت قدرت و اختلافات جناحی با استفاده از روش های جسورانه مانند شیطان است.

Mako Tsubaki works as a HR consultant at a company. Her job entails solving problems like power harassment and factional disputes using bold methods like a devil.