دانلود زیرنویس فارسی سریال مریخ قرمز (Mars Red). این یک داستان در مورد انسان ها و خون آشام ها است. رمانتیسم تایشو: دوران شکوفایی خانم ها و آقایان در کافه ها درباره آوانگارد و دیگر گرایش های اروپایی گپ می زنند. اما زمانی که خون آشام ها شروع به حمله تصادفی به افراد زنده می کنند، این سبک زندگی آرام از بین می رود. دولت ژاپن مدتی است که از وجود آنها مطلع شده است، اما اکنون که این موجودات شکار خود را علیه بشریت آغاز کرده اند…

This is a tale about humans and vampires. Taishou Romantism: the blooming era. Ladies and gentlemen chat in cafes about the avant-garde and other European trends. But this tranquil lifestyle is destroyed, when vampires start to randomly attack the living. The government of Japan has known about their existence for some time now, but now that these creatures start their hunt against the humanity, the Japanese government creates “Code Zero,” a corps that is created to get rid of the bloodthirsty undead.