دانلود زیرنویس فارسی سریال عاشقان آسمان سرخ (Lovers of the Red Sky). هونگ چون گی که در دوران چوسون اتفاق می افتد، نقاش زن با استعدادی مانند نقاشی است. او به عنوان اولین نقاش زن دوهواسو انتخاب شده است. برای او نقاشی همه چیز است. یک روز او هارام را ملاقات می کند.

Set during the Joseon era, Hong Chun Gi is a female painter with genius like painting talent. She is picked as the first female painter of the Dohwaseo. For her, painting is everything. One day, she meets Ha Ram.