دانلود زیرنویس فارسی سریال شبح عشق (Love Phantom). موموکو هیراساوا یک کارمند جوان کافه هتل است که در رصدخانه هتل با یک غریبه بوسید. او بعداً متوجه می شود که این مرد کی هاسه است، یک کارمند نخبه که در همان هتل کار می کند. موموکو نمی تواند بوسه آن شب را فراموش کند اما با سردی کی گیج می شود که انگار برای او چیزی نیست. آیا آن بوسه یک فانتوم بود؟

Momoko Hirasawa is a young hotel cafe staff who had a kiss with a stranger at the hotel’s observatory. She later finds out that the man is Kei Hase, an elite employee working at the same hotel. Momoko cannot forget that night’s kiss but is confused with Kei’s coldness as if she is nothing to him. Was that kiss a phantom?