دانلود زیرنویس فارسی سریال قهرمان محله (Local Hero). باک شی یون یک مامور مخفی سابق است. او یک سلاح انسانی آموزش دیده است. او با پنهان کردن گذشته خود، نوار “محله” را می خرد، آن را به عنوان مالک اداره می کند و با مرد جوانی آشنا می شود که می خواهد افسر پلیس شود. بعداً آنها با هم با شر مبارزه می کنند.

Baek Shi-Yoon is an ex-secret agent. He is a well-trained human weapon. Hiding his past, he buys the bar “Neighborhood”, runs it is as owner and meets a young man who wants to become a police officer. Later they fight together against evil.