دانلود زیرنویس فارسی سریال زنان کوچک (Little Women). سه خواهر با پیوند نزدیک که در فقر بزرگ شدند. این داستان هیجان انگیز خواهران است که در یک حادثه بزرگ درگیر می شوند و با ثروتمندترین خانواده کشور روبرو می شوند.

Three sisters with a close bond who grew up in poverty. It is the exciting story of the sisters as they get embroiled in a major incident and face off against the wealthiest family in the nation.