دانلود زیرنویس فارسی سریال قانون‌ شکنی نوجوانان (Juvenile Delinquency). داستانی در مورد دا جونگ 18 ساله ای که در نوجوانی مزرعه ماری جوانا را کشف کرد و دوستانش که ناامیدانه به دنبال زندگی گمشده و عادی خود هستند. درام انسانی درباره بزرگ شدن، تجربه عشق و زخم‌ها، زمانی که دا یونگ که توسط والدینش برای حمل مواد مخدر استفاده می‌شد، با یون تاک، مردی روستایی و دوستانش در روستا آشنا می‌شود.

A story about an 18-year-old Da Jung who discovered a field of marijuana as a teenager, and her friends who desperately look for their lost, ordinary life. A human drama about growing up, experiencing love and wounds, as Da Jung who was used by her parents to transport drugs, meets Yoon Tak, a rural man and his friends in the countryside.