دانلود زیرنویس فارسی سریال اگه آرزوتو بگی (If You Wish Upon Me). Yoon Gyeo Rye در یک یتیم خانه زندگی می کرد و مدتی را در زندان گذراند. او برای داشتن یک زندگی عادی تلاش می کند. او در یک آسایشگاه داوطلب می شود. در آنجا، او با رهبر تیم داوطلب، کانگ ته شیک و پرستار سئو یون جو کار می کند.

Yoon Gyeo Rye lived at an orphanage and spent time in prison. He struggles to have a normal life. He volunteers at a hospice. There, he works with volunteer team leader Kang Tae Shik and nurse Seo Yeon Joo .