دانلود زیرنویس فارسی سریال سیاره متخاصم (Hostile Planet). نگاهی به خشن ترین مناظر جهان و حیواناتی که برای زندگی در آنجا سازگار شده اند.

A look at the world’s harshest landscapes and the animals that have adapted to live there.