دانلود زیرنویس فارسی سریال اولین قتل (First Kill 2022). در فیلم First Kill، وقتی زمان آن می‌رسد که جولیت، خون‌آشام نوجوان، اولین قتل خود را انجام دهد تا بتواند جای خود را در میان یک خانواده خون‌آشام قدرتمند بگیرد، او دختر جدیدی در شهر به نام کالیوپه را مورد توجه قرار می‌دهد. اما در کمال تعجب ژولیت، کالیوپ یک شکارچی خون آشام، از خانواده ای از قاتل های مشهور است. هر دو متوجه می شوند که کشتن دیگری چندان آسان نیست و متأسفانه، خیلی آسان است

In First Kill, when it’s time for teenage vampire Juliette to make her first kill so she can take her place among a powerful vampire family, she sets her sights on a new girl in town named Calliope. But much to Juliette’s surprise, Calliope is a vampire hunter, from a family of celebrated slayers. Both find that the other won’t be so easy to kill and, unfortunately, way too easy to fall for.