دانلود زیرنویس فارسی سریال مرده از نظر من (Dead to Me). سریالی درباره دوستی قدرتمندی که بین یک بیوه سخت زخمی و یک روح آزاد با رازی تکان دهنده شکوفا می شود.

A series about a powerful friendship that blossoms between a tightly wound widow and a free spirit with a shocking secret.