دانلود زیرنویس فارسی سریال مرده خوش شانس (Dead Lucky). یک درام چهار قسمتی که دو کارآگاه را دنبال می‌کند تا به تحقیق درباره قاتلی بپردازند که هر دو با او سابقه مشترک دارند. دو پلیس متخاصم، کارآگاه باتجربه گریس گیبس و کارآموز چارلی فانگ، زمانی فراخوانده می شوند که یک خانه مشترک از دانشجویان بین المللی، یک جفت صاحب مغازه فاسد، یک بیوه عزادار و یک مرد مسلح با هم برخورد می کنند و یک کشته و دیگری مفقود می شود…

A four-part drama that follows two detectives as they set out to investigate a killer with whom they both share a history. The two feuding cops, experienced detective Grace Gibbs and trainee Charlie Fung, are called in when a share-house of international students, a pair of corrupt shop owners, a grieving widow and a gunman all collide, leaving one dead and another missing.