دانلود زیرنویس فارسی سریال عبور از شمشیرها (Crossing Swords). یک دهقان خوش قلب که رویای شوالیه شدن را در سر می پروراند، در قلعه سلطنتی به سربازی تبدیل می شود. اما شغل رویایی او آن چیزی نیست که او امیدوار بود.

A good-hearted peasant dreaming of knighthood becomes a squire at the royal castle. But his dream job isn’t everything he’d hoped it would be.