دانلود زیرنویس فارسی سریال ستاره های شانست را بشمار (Count Your Lucky Stars). لو زینگ چنگ عادت داشت دنیا را زیر پای خود داشته باشد تا اینکه در یک لحظه همه چیز را از دست داد. تانگ شیائو تا روزی که یک شبه مشهور شد برای ابد مورد آزار و اذیت قرار می گرفت.

Lu Xingcheng was used to having the world at his feet until he lost everything in an instant. Tong Xiaoyou used to be eternally jinxed until the day she became famous overnight