دانلود زیرنویس فارسی سریال شهری در سراشیبی (City on a Hill). در اوایل دهه 1990، بوستون مملو از خشونت بود. فساد پلیس و نژادپرستی یک هنجار بود – و سپس همه چیز در آنچه “معجزه بوستون” نامیده شد تغییر کرد. در این روایت تخیلی، دستیار دادستان ناحیه دکورسی وارد (الدیس هاج) اهل بروکلین است و با یک کهنه سرباز فاسد و در عین حال مورد احترام FBI، جکی رور (کوین بیکن) یک اتحاد بعید تشکیل می دهد…

In the early 1990s, Boston was rife with violence. Police corruption and racism were the norm – and then it all changed in what was called the “Boston Miracle.” In this fictional account, Assistant District Attorney Decourcy Ward (Aldis Hodge) comes from Brooklyn and forms an unlikely alliance with a corrupt yet venerated FBI veteran, Jackie Rohr (Kevin Bacon). Together, they take on a family of armored car robbers in a case that grows to involve, and ultimately subvert, the entire criminal justice system of Boston.